Skip to content

Platformy jezdne do wózków kolejowych

Ze względu na ograniczoną dostępność, w niektórych pojazdach szynowych połączenia wózka z pudłem wagonu można poluzować tylko w stanie podniesionym. Nie stanowi to problemu w przypadku systemów podpodłogowych, ponieważ te składają się zazwyczaj z podnośnika pudła wagonu i podnośnika wózka.

Inaczej jest w przypadku podnośników ruchomych. Do oddzielnego opuszczania wózków potrzebny jest stół podnoszący, znany lepiej jako „stół do opuszczania wózków”. Służy on do podparcia wózka, który ma być zdjęty od dołu przed poluzowaniem połączeń z podwoziem. Następnie połączenia są luzowane, wózek jest opuszczany w dół i wysuwany spod podnoszonego pojazdu. W zależności od wymagań klienta stosowane są szynowe stoły do opuszczania wózków lub modele swobodnie poruszające się. Mogą one być samobieżne lub przesuwane ręcznie.

Platformy jezdne do wózków kolejowych

© ConceptLift 2023

Wykonawcą strony jest – Agencja Reklamy Visual Art